Statut IV LO

pdf mini

Procedury

pdf mini
Zasady postępowania w przypadku podejrzenia
wystąpienia u ucznia zakażenia wirusem COVID-19
pdf mini

Procedura dotycząca obiegu opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej

pdf mini
Program wychowawczo - profilaktyczny  pdf mini
Tematyka godzin wychowawczych klasa 1 LO pdf mini
Tematyka godzin wychowawczych klasa 2 LO pdf mini
Tematyka godzin wychowawczych klasa 3 LO pdf mini
Jak ubrać się na szkolne uroczystości i jak się zachować? pdf mini