KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze  

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

1 września 2021 r. – środa 

9:00 – klasy I  

9:30 – klasy II  

10:00 – klasy III 

2.  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021 r. 
3.  Ferie zimowe  17 – 30 stycznia 2022 r. 
4.  Wiosenna przerwa świąteczna  14 – 19 kwietnia 2022 r. 
5.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   24 czerwca 2022 r. – piątek 
6. 

Okresy nauki: 

I trymestr 

II trymestr 

III trymestr 

 

1 września 2021 r. – 26 listopada 2021 r. (57 dni) 

29 listopada 2021 r. – 18 marca 2022 r. (61 dni) 

21 marca 2022 r. – 24 czerwca 2022 r. (60 dni) 

7.  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 

14 października 2021 r. – czwartek 

15 października 2021r. - piątek 

12 listopada 2021 r. - piątek 

26 listopada 2021 r. – piątek 

18 marca 2022 r. – piątek 

2 maja 2022 r. - poniedziałek 

4, 5, 6 maja 2022 r. – środa, czwartek, piątek 

(egzamin maturalny) 

9 maja 2022 r. – poniedziałek  

(egzamin maturalny) 

8.  Zebrania z rodzicami 

2 września 2021 r. – czwartek, godz. 17:00 

4 listopada 2021 r. – czwartek, godz.17:00 

24 lutego 2022 r. – czwartek, godz. 17:00 

2 czerwca 2022 r. – czwartek, godz. 17:00