Karta szkolna.

 

kartaNOWA CCI20180913

 

Nowatorski pomysł:

- Nowoczesna edukacja
- Promocja nowoczesnej i bezpiecznej szkoły
- Ewidencja wejścia uczniów do szkoły
- Karta jako ,,bloczek" obiadowy na stołówkę
- Ekarta MZK!!


 UWAGA UCZNIOWIE!

Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich mogą używać kartę szkolną ZSA „LOTNIK” w autobusach MZK jako biletu elektronicznego (e-kartę) po spełnieniu niżej określonych warunków:

1. należy wypełnić wniosek o wydanie e-karty, pobrany ze strony internetowej MZK lub w siedzibie MZK;

2. zgłosić się osobiście z wypełnionym wnioskiem (bez zdjęcia), kartą szkolną, legitymacją szkolną i dokumentem z numerem PESEL do siedziby MZK - ul. Chemiczna 8 lub  do Punktu Obsługi Klienta (POK) - ul. Bema 5, ul. Kupiecka 52,  gdzie karta jako e-karta zostanie zarejestrowana oraz opłacona kwotą na przewidywane przejazdy (minimum 10 złotych)

3. otrzymany w POK nr e-karty (przypisany do konkretnej karty szkolnej ucznia ZSA) należy zachować, gdyż na jego podstawie każdy uczeń będzie mógł zalogować się na stronie www MZK (z chwilą uruchomienia tej funkcji) w celu sprawdzenia  kontraktów zapisanych na e-karcie, czy doładowania e-karty na kolejne przejazdy.

Każdy uczeń posługujący się kartą szkolną ZSA jako e-kartą w autobusie MZK Zielona Góra musi posiadać przy sobie legitymację szkolną. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządznie ,,Rejestracja obecności w szkole".

 Wprowadza się obowiązek zarejestrowania swojego wejścia i wyjścia ze szkoły Kartą Lotnika (bramki przy wejściu). Dotyczy to także uczniów mieszkających w internacie.

System ZnakSAD pozwoli sprawdzić obecność na zajęciach tylko tym uczniom, którzy zarejestrowali swoje wejście do szkoły, pozostali będą mieli nieobecność. 

Uczniowie, którzy zgubili kartę lub ich karta uległa zniszczeniu, mogą nową kartę nabyć w kasie szkoły, cena 10 PLN. W sytuacji, gdy uczeń zapomni karty, powinien udać się do biblioteki szkolnej prosząc Panie o zarejestrowanie jego pobytu w szkole. Uwaga taka możliwość istnieje tylko 3 razy w trymestrze. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2012 r.