Ogólne

Deklaracja maturalna 2019/2020.

word min

Zmiana w cyklu nauczania.

word min

Wzór odwołania od ustalonego planu.

word min

Wzór podania ogólnego.

word min

Arkusz informacji o nowym użytkowniku dziennika elektronicznego.

pdf mini

 Zgoda na spomodzielny powrót do domu.

word min

Zgoda na udział w zajęciach na basenie.

word min

 Wniosek nauczycieli o zwolnenie uczniów z zajęć lekcyjnych

word min

Oświadczenie - uczestnictwo w zajęciach Religia.

word min

Oświadczenie - uczestnictwo w zajęciach

Wychowanie do życia w rodzinie.

word min

Oświadczenie - uczestnictwo w zajęciach Etyka.

word min

Oświadczenie rodzica/opiekuna - wycieczka, impreza szkolna.

word min

Karta wycieczki szkolnej.

word min

Warunki i zasady organizacji wycieczek.

pdf mini
Deklaracja o ubezpieczeniu (wycieczka zagraniczna) word min
Regulamin wycieczki wielodniowej (dla uczestnika i rodzica) word min

 

Kadrowe

Podanie o przyznanie zapomogi.

word min

Wniosek o przyznanie pomocy przedświątecznej.

word min

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku.

word min

Oświadczenie majątkowe.

word min

Oświadczenie opieka nad dzickiem zdrowym.

word min
Wniosek o dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli word min